Een centrale stofzuiginstallatie kàn verstoppen:
– als deze niet correct is gemonteerd (bijvoorbeeld met haakse bochten of verkeerde materialen)
– als er materialen worden opgezogen die absoluut niet in een stofzuiginstallatie thuis horen (puin, schroeven, water, etc).

In de praktijk komt het weinig voor. En bedenk: alleen van stof is nog nooit een stofzuigsysteem verstopt!