Dat kan als het huis zich ervoor leent. Dit betekent dat de leidingen weggewerkt moeten worden in bijvoorbeeld toegankelijke leidingkokers, meterkast, kruipruimte, achter knieschotten, in een trapkast, etc. Behalve in de wand kunt u de stofcontacten ook in de vloer plaatsen.